آرشیو اخبار
آرشیو اخبار

آرشیو اخبار

اخبار : تعطیلی مطب - ثبت شده در تاریخ : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۶ ساعت : ۱۰:۴۱ - تعداد بازدید : ۱۱۲

اخبار : نوبت دهی - ثبت شده در تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۲۱ - تعداد بازدید : ۴۳۱

اخبار : بارداری دوقلویی - ثبت شده در تاریخ : ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۱۰ - تعداد بازدید : ۶۶۴

اخبار : نوبت گیری اشتباه!!!!!!!!!!! - ثبت شده در تاریخ : ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۵ ساعت : ۱۱:۴۷ - تعداد بازدید : ۱۷۸۷

اخبار : نوبت ها ثبت شده با کد پیگیری - ثبت شده در تاریخ : ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۴۱ - تعداد بازدید : ۱۴۸۱

اخبار : نوبت دهی اینترنتی - ثبت شده در تاریخ : ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۵ ساعت : ۱۲:۲۹ - تعداد بازدید : ۳۶۵۰

اخبار : راه اندازی نوبت دهی اینترنتی - ثبت شده در تاریخ : ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۵ ساعت : ۱۷:۲۴ - تعداد بازدید : ۶۰۳۶