آرشیو اخبار
آرشیو اخبار

آرشیو اخبار

اخبار : تعطیلی مطب - ثبت شده در تاریخ : ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۷ ساعت : ۱۳:۵۰ - تعداد بازدید : ۲۱۸

اخبار : بارداری دوقلویی - ثبت شده در تاریخ : ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۶ ساعت : ۰۹:۱۰ - تعداد بازدید : ۱۱۵۳

اخبار : نوبت گیری اشتباه!!!!!!!!!!! - ثبت شده در تاریخ : ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۵ ساعت : ۱۱:۴۷ - تعداد بازدید : ۲۵۱۸

اخبار : نوبت ها ثبت شده با کد پیگیری - ثبت شده در تاریخ : ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۵ ساعت : ۰۹:۴۱ - تعداد بازدید : ۲۲۵۱

اخبار : نوبت دهی اینترنتی - ثبت شده در تاریخ : ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۵ ساعت : ۱۲:۲۹ - تعداد بازدید : ۵۳۱۲