نوبت دهی اینترنتی کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صافی - معرفی پزشک
نوبت دهی اینترنتی کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صافی - معرفی پزشک

معرفی پزشک

سونوگرافی آقای دکتر حاجی مقصود خیابان شهید بهشتی کوچه پاساژجلالی تلفن: 32225515

سونوگرافی آقای دکتر رنجبری خیابان شهید بهشتی روبه روی پاساژساسان تلفن: 32214283

سونوگرافی آقای دکتر ابراهیم زاده (مهدیه) خیابان شهید بهشتی ، کوچه شکرایی  تلفن : 32236156

سونوگرافی پارس آقای دکتر فاضلی  خیابان شهید بهشتی،ابتدای کوچه شکرایی  تلفن: 32236421

سونوگرافی آقای دکتر کرمی کوچه شکرایی اولین کوچه سمت چپ انتهای کوچه ساختمان پزشکان دکتر غریب  تلفن : 32230262

سونوگرافی آقای  دکتر رستم پور خیابان شهید بهشتی  بالاتر از امام زاده تلفن: 32215811

سونوگرافی آقای دکتر احمد بیگی ابتدای خ امام خمینی روبه روی بیمارستان ولیعصر تلفن:32222603

سونوگرافی آقای دکتر شاطریان  (پرتو ) خیابان خرم روبروی کلینیک امام رضا تلفن:

*سونوگرافی خانم دکتر زاهدی  خیابان شهید بهشتی بالاتر از کلینیک ابن سینا، ساختمان پزشکان  تلفن:    32244414

*سونوگرافی خانم  دکتر ذوالفقاری خیابان امام خمینی نرسیده به چهار راه دکتر حسابی تلفن:32230707

*سونوگرافی خانم دکترشریفی،خیابان شهید بهشتی روبروی هلال احمر ساختمان آراد تلفن: 2247398 3

*سونوگرافی خانم دکترقبادی،خیابان شهید شیرودی روبروی  بانک ملی ساختمان پزشکان پاستور تلفن:3121900 3

سونوگرافی آقای دکتر علیرضا علائی خیابان خرم روبروی سازمان انتقال خون ، کلینیک بوعلی تلفن :     33127150

ثبت شده در تاریخ : ۵ / ۲ / ۱۳۹۶ ساعت : ۰۲:۰۷ - تعداد بازدید : ۴۸۷۰