توجه: لزوم به همراه داشتن ملحفه شخصی
توجه: لزوم به همراه داشتن ملحفه شخصی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و نایاب شدن ملحفه یکبار مصرف ، از بیماران عزیز خواهشمندیم ملحفه شخصی به همراه داشته باشند.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و نایاب شدن ملحفه یکبار مصرف ،

از بیماران عزیز خواهشمندیم ملحفه شخصی به همراه داشته باشند.


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام