ساعات پاسخگویی تلفن
ساعات پاسخگویی تلفن

صبح ها : سه روز اول هفته (شنبه،یکشنبه،دوشنبه) از ساعت 8:15 صبح تا 14    ---- سه روز آخر هفته (سه شنبه،چهارشنبه،پنج شنبه) از ساعت 9:15 صبح تا 13-------- عصرها :شنبه تا چهارشنبه 16:15 تا 20 

به اطلاع می رساند ساعات پاسخگویی تلفن در این مرکز به شرح ذیل می باشد

صبح : سه روز اول هفته (شنبه،یکشنبه،دوشنبه) از ساعت 9:15 صبح تا 14    ---- سه روز آخر هفته (سه شنبه،چهارشنبه،پنج شنبه) از ساعت 9:15 صبح تا 13

عصر :شنبه تا چهارشنبه 16:15 تا 20 


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام