فعال نبودن سیستم نوبت دهی
فعال نبودن سیستم نوبت دهی

ضمن تبریک عید سعید قربان ، به اطلاع می رساند؛ نوبت دهی برای شخص خانم دکتر صافی از تاریخ 1401/04/14 تا 1401/04/19 فعال نمی باشد. در صورت لزوم، پزشکان و همکاران دیگر در خدمت مراجعین محترم خواهند بود.

ضمن تبریک عید سعید قربان ، به اطلاع می رساند؛ نوبت دهی برای شخص خانم دکتر صافی از تاریخ 1401/04/14 تا 1401/04/19 فعال نمی باشد. در صورت لزوم، پزشکان و همکاران دیگر در خدمت مراجعین محترم خواهند بود.


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام