تعطیلی مطب
تعطیلی مطب

مراجعین گرامی نوبت دهی اینترنتی کلینیک از مورخ 11 بهمن ماه الی 23 بهمن ماه به علت تعطیلی کلینیک غیرفعال می باشد.

مراجعین گرامی نوبت دهی اینترنتی کلینیک از مورخ 11 بهمن ماه الی 23 بهمن ماه به علت تعطیلی کلینیک غیرفعال می باشد.


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام