کلینیک تعطیل می باشد.
کلینیک تعطیل می باشد.

به اطلاع مراجعین گرامی می رسانیم: کلینک دکترصافی در روز ---- شنبه، یکشنبه، دوشنبه، تاریخ های1403/02/15 ---- تعطیل می باشد و نوبت دهی و پذیرش ندارد.

به اطلاع مراجعین گرامی می رسانیم:

کلینک دکترصافی در روز شنبه، مورخ 1402/02/15  تعطیل می باشد و نوبت دهی و پذیرش ندارد.


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام