ضرورت دریافت شماره پیگیری
ضرورت دریافت شماره پیگیری

در زمان نوبت دهی اینترنتی دقت به عمل آورید، در صورت دریافت نوبت شماره پیگیری به شما نمایش داده خواهد شد. در صورت عدم دریافت شماره پیگیری نوبت ثبت نشده است.

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صافی


اشتراک گذاری خبر: فیسبوک توئیتر واتساپ تلگرام